Finn din drømmebolig

Bolig nr Etasje BRA P-rom Innskudd Felleskostnad per mnd Andel fellesgjeld 50% Total kjøpesum Plantegning
1 1. 89,5 m2 89,5 m2 2 325 000 8 000 2 325 000 4 650 000 Se plantegning
2 1. 62,5 m2 62,5 m2 1 600 000 5 980 1 600 000 3 200 000 Se plantegning
3 1. 105,8 m2 95,0 m2 2 750 000 9 200 2 750 000 5 500 000 Se plantegning
4 2. 89,5 m2 89,5 m2 2 575 000 8 380 2 575 000 5 150 000 Se plantegning
5 2. 61,2 m2 61,2 m2 1 700 000 6 090 1 700 000 3 400 000 Se plantegning
6 2. 105,8 m2 95,0 m2 3 050 000 9 660 3 050 000 6 100 000 Se plantegning
7 3. 89,5 m2 89,5 m2 2 750 000 8 650 2 750 000 5 500 000 Se plantegning
8 3. 61,2 m2 61,2 m2 1 775 000 6 210 1 775 000 3 550 000 Se plantegning
9 3. 105,8 m2 95,0 m2 3 250 000 9 970 3 250 000 6 500 000 Se plantegning
10 4. 89,5 m2 89,5 m2 2 875 000 8 850 2 875 000 5 750 000 Se plantegning
11 4. 61,2 m2 61,2 m2 1 850 000 6 320 1 850 000 3 700 000 Se plantegning
12 4. 105,8 m2 95,0 m2 3 475 000 10 310 3 475 000 6 950 000 Se plantegning
13 5. 89,5 m2 89,5 m2 3 050 000 9 120 3 050 000 6 100 000 Se plantegning
14 5. 61,2 m2 61,2 m2 1 950 000 6 480 1 950 000 3 900 000 Se plantegning
15 5. 105,8 m2 95,0 m2 3 700 000 10 660 3 700 000 7 400 000 Se plantegning

Finn din drømmebolig

Bolig 1

Status: Solgt

BRA: 89,5 m2

P-rom: 89,5 m2

Innskudd: 2 325 000

Felleskost pr. mnd.: 8 000

Fellesgjeld 50%: 2 325 000

Totalpris: 4 650 000

Se plantegning her

Bolig 2

Status: Ledig

BRA: 62,5 m2

P-rom: 62,5 m2

Innskudd: 1 600 000

Felleskost pr. mnd.: 5 980

Fellesgjeld 50%: 1 600 000

Totalpris: 3 200 000

Se plantegning her

Bolig 3

Status: Solgt

BRA: 105,8 m2

P-rom: 95,0 m2

Innskudd: 2 750 000

Felleskost pr. mnd.: 9 200

Fellesgjeld 50%: 2 750 000

Totalpris: 5 500 000

Se plantegning her

Bolig 4

Status: Solgt

BRA: 89,5 m2

P-rom: 89,5 m2

Innskudd: 2 575 000

Felleskost pr. mnd.: 8 380

Fellesgjeld 50%: 2 575 000

Totalpris: 5 150 000

Se plantegning her

Bolig 5

Status: Solgt

BRA: 61,2 m2

P-rom: 61,2 m2

Innskudd: 1 700 000

Felleskost pr. mnd.: 6 090

Fellesgjeld 50%: 1 700 000

Totalpris: 3 400 000

Se plantegning her

Bolig 6

Status: Solgt

BRA: 105,8 m2

P-rom: 95,0 m2

Innskudd: 3 050 000

Felleskost pr. mnd.: 9 660

Fellesgjeld 50%: 3 050 000

Totalpris: 6 100 000

Se plantegning her

Bolig 7

Status: Solgt

BRA: 89,5 m2

P-rom: 89,5 m2

Innskudd: 2 750 000

Felleskost pr. mnd.: 8 650

Fellesgjeld 50%: 2 750 000

Totalpris: 5 500 000

Se plantegning her

Bolig 8

Status: Solgt

BRA: 61,2 m2

P-rom: 61,2 m2

Innskudd: 1 775 000

Felleskost pr. mnd.: 6 210

Fellesgjeld 50%: 1 775 000

Totalpris: 3 550 000

Se plantegning her

Bolig 9

Status: Ledig

BRA: 105,8 m2

P-rom: 95,0 m2

Innskudd: 3 250 000

Felleskost pr. mnd.: 9 970

Fellesgjeld 50%: 3 250 000

Totalpris: 6 500 000

Se plantegning her

Bolig 10

Status: Solgt

BRA: 89,5 m2

P-rom: 89,5 m2

Innskudd: 2 875 000

Felleskost pr. mnd.: 8 850

Fellesgjeld 50%: 2 875 000

Totalpris: 5 750 000

Se plantegning her

Bolig 11

Status: Solgt

BRA: 61,2 m2

P-rom: 61,2 m2

Innskudd: 1 850 000

Felleskost pr. mnd.: 6 320

Fellesgjeld 50%: 1 850 000

Totalpris: 3 700 000

Se plantegning her

Bolig 12

Status: Solgt

BRA: 105,8 m2

P-rom: 95,0 m2

Innskudd: 3 475 000

Felleskost pr. mnd.: 10 310

Fellesgjeld 50%: 3 475 000

Totalpris: 6 950 000

Se plantegning her

Bolig 13

Status: Ledig

BRA: 89,5 m2

P-rom: 89,5 m2

Innskudd: 3 050 000

Felleskost pr. mnd.: 9 120

Fellesgjeld 50%: 3 050 000

Totalpris: 6 100 000

Se plantegning her

Bolig 14

Status: Solgt

BRA: 61,2 m2

P-rom: 61,2 m2

Innskudd: 1 950 000

Felleskost pr. mnd.: 6 480

Fellesgjeld 50%: 1 950 000

Totalpris: 3 900 000

Se plantegning her

Bolig 15

Status: Ledig

BRA: 105,8 m2

P-rom: 95,0 m2

Innskudd: 3 700 000

Felleskost pr. mnd.: 10 660

Fellesgjeld 50%: 3 700 000

Totalpris: 7 400 000

Se plantegning her