Meld forkjøpsrett

 

SØKNAD OM KJØP AV BOLIG

Undertegnede søker med dette om kjøp av andel i Heistad Botaniske. Søknaden er ikke bindende før en event. kontrakt er signert. Boligene i prosjektet tildeles etter søkernes medlemsannsienitet i PBBL. Medlemskap kan tegnes hos Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag og må være i orden før søknadsfristens utløp. Dette gjelder også overføring av medlemskap.
Frist for å melde forkjøpsrett er tirsdag 8. februar klokken 12.00.

    Medlem i PBBL

    JaNei

    Ønsker leilighet nr. ( i nummerert rekkefølge):